Privacyverklaring

De specialisten en adviseurs van Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding hebben de gegevens van de werknemers die zij begeleiden nodig voor de re-integratie en om de werkgever te ondersteunen bij het gezondheidsbeleid. De gegevens van de werknemers zijn natuurlijk wel van vertrouwelijke aard; Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding ziet er daarom nauwkeurig op toe dat de gegevens optimaal beschermd worden. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen. 

Van elke werkgever die klant is van Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding, zijn gegevens opgeslagen. En ook van elke werknemer die in dienst van van deze werkgever, bewaren wij gegevens in onze persoonsregistratie.

Deze persoonsregistratie bevat drie typen gegevens:

  • Stamgegevens over werkgevers (zoals naam, adres, branche, contractnummer)
  • Stamgegevens over werknemers (zoals naam, adres, geslacht, burgerservicenummer)
  • Variabele gegevens over werknemers (zoals aantal ziekmeldingen en verslagen van gesprekken).

Er is dus zowel gewone als meer gevoelige informatie opgeslagen. Niet alleen adressen, telefoonnummers en geboortedata. 

Keuringsrapporten en medische bevindingen van de bedrijfsarts zijn opgeslagen bij De Verzuimapplicatie, waar Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding bij is aangesloten. Deze medische gegevens kunnen de specialisten en adviseurs van Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding niet inzien.

Specialisten en adviseurs van Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding die niet voor uw werkgever werken, mogen uw gegevens niet inzien. Voor professionals die op verzoek van de bedrijfsarts of de werkgever worden ingeschakeld, zoals de arbeidsdeskundige of bedrijfsmaatschappelijk werker, geldt dat zij slechts de beschikking krijgen over informatie die voor hun werk noodzakelijk is. Zij kunnen dus niet de vertrouwelijke en/of medische gegevens inzien, die u met de bedrijfsarts hebt besproken. 

Uw werkgever krijgt statistische gegevens over het verzuim in het bedrijf. Daaruit is echter nooit te herleiden wat de oorzaak was van het verzuim van een individuele werknemer. Er is bijvoorbeeld wel uit de gegevens af te lezen hoeveel dagen er in totaal in een bepaalde periode werd verzuimd. Voor uw werkgever is dat waardevolle informatie waarmee hij zijn beleid op het gebied van verzuim en arbeidsomstandigheden kan aanpassen. De verzekeraar krijgt slechts de gegevens die nodig zijn om tot uitkering van ziektegeld over te kunnen gaan, dus alleen de data van ziek- en herstelmelding en/of de data waarop u gedeeltelijk het werk hebt hervat. 

De werknemer mag op verzoek de informatie over zichzelf inzien of welke gegevens over de werknemer zijn verstrekt. Op dit soort vragen kan de werknemer antwoord krijgen door inzage te vragen in het dossier. De werknemer moet een schriftelijk verzoek indienen bij Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding. Voor medische gegevens dient de werknemer een verzoek in te dienen bij de bedrijfsarts. 

De werknemer kan alleen informatie krijgen over zichzelf, niet over anderen. Hun privacy is beschermd, net als die van iedere individuele werknemer.